Скасування судового наказу

Судовий наказ може бути скасований за заявою боржника у двадцятиденний строк з дня його видачі, якщо боржник доведе, що з поважної причини не мав можливості заявити свої заперечення проти вимоги заявника. За заявником зберігається право розгляду його вимоги в позовному порядку. Якщо у скасуванні судового наказу буде відмовлено, боржник може оскаржити ухвалу про відмову у […]